CENA JOSEFA VAVROUŠKA
23. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
Slavnostní vyhlášení proběhlo 5. června 2019 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2019 se jedná o dvacátý třetí ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Aktuality z Ceny Josefa Vavrouška

Přijďte na diskusi s laureáty letošních cen Josefa Vavrouška a EKOPUBLIKA

Filmový festival Ekofilm a Nadace Partnerství Vás zvou na diskusi s laureáty letošních cen Josefa Vavrouška a čerstvých vítězů cen EKOPUBLIKA!

Můžete debatovat se šesti zajímavými osobnostmi napříč generacemi i zaměřením. Mezi jinými s Daliborem Dostálem, který zvítězil v kategorii za výjimečný počin za přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch nebo s brněnskou osobností Fridays for Future, která české hnutí reprezentoval na...
...

Laudatio pro Dalibora Dostála

V roce 2010 napsal novinář Dalibor Dostál článek z prostředí Severní Ameriky s názvem „Návrat bizonů? Zatím chybí peníze i prérie“. A v článku píše: „Bizoni mají podle odborníků největší šanci na záchranu jako volně žijící druh, pokud budou mít možnost toulat se volně po celých stovkách tisíc či dokonce milionech hektarů půdy. Pro naplnění tohoto cíle přitom bude nutný souhlas a podpora veřejných i soukromých majitelů pozemků.“ Těžko říct zda...
...

Laudatio pro Ivana Makáska

Jistě nejsem v této zemi sám, kdo má pocit, že se u nás chronicky nedostává ze strany státu vědcům, ekologům, environmentalistům a aktivistům působícím v ochraně životního prostředí stejné pozornosti a stejných poct, jako politikům, ekonomickým lídrům, sportovcům či známým osobnostem kultury. Při tom i v tomto sále je několik osobností, které by si to zasloužily. Sveřepě proto už léta nominuji takové lidi na ocenění, jakou představují Cena Josefa Vavrouška, Cena Ivana Dejmala...
...

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý. Zamyslete se tedy, zda si někdo ve Vašem okolí nezaslouží být nominován a následně se i stát laureátem Ceny Josefa Vavrouška. K nominaci stačí vyplnit internetový formulář, přístupný níže. Upozorňujeme však, že čím více informací o Vámi nominované osobě poskytnete, tím lépe pro ni. Snažte se tedy proto být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností.

Cena Josefa Vavrouška se uděluje 1. za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a 2. za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. Oceňováni jsou přednostně kandidáti a jejich aktivity se vztahem k České republice.

Laureátem CJV může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota CJV na základě následujících kritérií:
 

Cena J.V. za dlouhodobý přínos

  • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice,
  • tento přínos je možné konkrétně popsat,
  • kandidát je výjimečný v tom, co vykonal,
  • kandidát je inspirací pro ostatní a je morální autoritou,
  • kandidát má schopnost spojovat a aktivizovat lidi,
  • kandidátův přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).
Nominace ukončena

Cena J.V. za výjimečný počin

  • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
  • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech,
  • aktivita, počin i osoba kandidáta jsou inspirací pro ostatní;
  • oceněn může být kandidát jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, uskutečněný počin, realizovaný výjimečný projekt, apod.
Nominace ukončena

Partneři Ceny Josefa Vavrouška